Tingdals förskola

Tingdals förskola ligger i område Öst och har två avdelningar, Talgoxen och Tusenskönan.

Hos oss har barnen har en rolig, trygg och lärorik tid i en god pedagogisk verksamhet där ansvar, fostran, lek och lärande bildar en enhet.

På Tingdals förskola erbjuder vi ett lekfullt lärnade som bygger på trygghet och glädje. Barnen ska utveckla solidaritet, känna empati samt visa ansvarskänsla för allt levande i närmiljön

Vi arbetar i arbetslag med gemensam helhetssyn, kunskap och delat ansvar för att vara ett stöd för familjen och att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får utvecklas efter sina förutsättningar. Barnen och personalen diskuterar och planerar olika aktiviteter och händelser, normer och rutiner tillsammans.

Grön flagg

Vår förskola är Grön Flagg-certifierad inom temat Livsstil & hälsa.

Senast ändrad • 2024-04-12

Kontakt