Personligt ombud

Att få ett personligt ombud är en möjlighet för dig med psykisk funktionsnedsättning, är över 18 år och har svårigheter i ditt daglig liv.

Personligt ombud arbetar tillsammans med dig för att du ska få det stöd av samhället som du behöver, vill ha och har laglig rätt till, för att du ska få inflytande och kontroll över ditt eget liv och för att du ska få en förbättrad livskvalitet.

Personligt ombud är helt fristående från myndigheter och vårdorganisationer. Ombudet arbetar på ditt uppdrag och när uppdraget är slutfört avslutas kontakten. Du är alltid välkommen att ta kontakt igen om behov uppstår.

Personligt ombud i Åstorps kommun

Åstorps kommun har lämnat i uppdrag till PO Skåne att utföra tjänsten stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning genom personligt ombud.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-02-10

Kontakt