Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Social psykiatri

För personer med psykisk sjukdom/psykiskt funktionshinder finns stöd och hjälp för att i största möjliga utsträckning kunna leva som andra.

Inom detta område har kommunen ett etablerat samarbete med psykiatrisk öppen- och slutenvård. För att möjliggöra detta samarbete behöver den enskilde ge sitt tillstånd till att kontakten med sjukvården tas.

 

Om du behöver hjälp av kommunen på grund av psykiskt sjukdom/psykisk funktionshinder måste du ansöka om bistånd. Socialsekreteraren gör en individuell bedömning enligt socialtjänstlagen om du är berättigad till bistånd och i så fall i vilken form.

 

Senaste publiceringsdatum: 2018-11-23
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Psykiatrihandläggare
042-643 47

socialforvaltningen@astorp.se


Jessica Björn

Områdeschef Myndighetsenheten
042-641 23

jessica.bjorn@astorp.se


Therese Jonassen
Områdeschef Insatser vuxna
042-641 14
therese.jonassen@astorp.se


Läs vidare

Informationsfolder Insatser för vuxnaPDF (pdf, 648.9 kB)

 

Projektet JagKan vänder sig till dig som upplever eller har psykisk ohälsa. Du får stöttning för att klara av studier och får behovsanpassat stöd.

 

Jag vill ansöka om en kontaktperson (enligt LSS)PDF (pdf, 20.9 kB)

 

Jag vill ansöka om en kontaktperson (enligt SOL)PDF (pdf, 40.5 kB) 

 

Jag vill bli kontaktpersonlänk till annan webbplats