Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Socialpsykiatri

För personer med psykisk sjukdom/psykiskt funktionshinder finns stöd och hjälp för att i största möjliga utsträckning kunna leva som andra.

 

Inom detta område har kommunen ett etablerat samarbete med psykiatrisk öppen- och slutenvård. För att möjliggöra detta samarbete behöver den enskilde ge sitt tillstånd till att kontakten med sjukvården tas.

 

Om du behöver hjälp av kommunen på grund av psykiskt sjukdom/psykisk funktionshinder måste du ansöka om bistånd. Socialsekreteraren gör en individuell bedömning enligt socialtjänstlagen om du är berättigad till bistånd och i så fall i vilken form.

 

Senaste publiceringsdatum: 2019-03-13
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Psykiatrihandläggare
042-643 47

socialforvaltningen@astorp.se


Jessica Björn

Verksamhetschef Myndighetsenheten
042-641 23

jessica.bjorn@astorp.se


Therese Jonassen
Områdeschef Insatser vuxna
042-641 14
therese.jonassen@astorp.se