Bokens förskola

Bokens förskola ligger i Åstorps centrum och har tre avdelningar. Fokus på förskolan är trygghet, språk, undervisning och värdegrundsarbete. 

På Ekorren är barnen i åldrarna 3-4 år, på Älgarna är barnen i åldrarna 4-5 år och på Kottarna är barnen i åldrarna 1-3 år. 

På Bokens förskola arbetar vi aktivt med språk och kommunikation i varje aktivitet under dagen. TAKK, tecken kommunikation, bildstöd, sagor och berättande är en stor del av vår vardag för att stärka det talade språket. Under hösten 2020 kommer vi att starta den statliga utbildningen språklyftet för att ytterligare utveckla vårt språkarbete i förskolan.

Senast ändrad • 2023-07-11

Kontakt