Introduktionsprogrammen - IM

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet till att bli behöriga till ett nationellt program eller annan utbildning.

Aktuellt på IM

Nyhet inför höstterminen 2024!
Yrkesintroduktion startar i Åstorp

  • Vård och omsorg
  • Barn och omsorg


Receptionen
08:00 - 15:00
Mail: receptionvux@astorp.se
Telefon: 042-64358


Du som är obehörig till ett nationellt gymnasieprogram kan studera på IM till och med vårterminen det år som du fyller 20 år. På IM studerar du antingen för att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram eller för att förbereda dig för arbetsmarknaden.

Ansök till IM

Du ansöker till IM under samma period på vårterminen som ansökan till gymnasiet är öppen. Du söker via Skanegy.se tillsammans med din studie- och yrkesvägledare på din skola. Om du inte har studerat i svensk grundskola ansöker du tillsammans med en studievägledare på Vuxenutbildningscentrum.

En studieplanering görs tillsammans med studievägledaren. Vi diskuterar din framtid och vilka kurser du ska läsa på IM. Vid kursstart får du en mentor och placeras i en undervisningsgrupp utifrån dina förutsättningar och individuella plan.

Vilka introduktionsprogram finns i Åstorp?

IM finns på Vuxenutbildningscentrum i Åstorp. Vi erbjuder tre olika utbildningar.

Yrkesintroduktion Vård och omsorg (IMY-VO)

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta inom vård och omsorg.

Syftet med yrkesintroduktion är att få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för etablering på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett nationellt- eller yrkesprogram. Du studerar maximalt 3 år och läser då yrkesämnen som är plockade ur Vård- och omsorgsprogrammet i gymnasieskolan samt har praktik. Du har möjlighet att läsa upp grundskoleämnen för behörighet till nationellt gymnasieprogram.

Yrkesintroduktion Barn och fritid (IMY-BF)

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta inom till exempel barnomsorg. Syftet med yrkesintroduktion är att få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för etablering på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett nationellt- eller yrkesprogram. Du studerar maximalt 3 år och läser då yrkesämnen som är plockade ur Barn- och fritidsprogrammet i gymnasieskolan samt har praktik. Du har möjlighet att läsa upp grundskoleämnen för behörighet till nationellt gymnasieprogram.

Individuellt program förbereder eleven till yrkesintroduktion, nationellt yrkesprogram, annan utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildningen är till för dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram och anpassas individuellt för dina enskilda behov.

Språkintroduktion är till för dig som är ny i Sverige. Du får utbildning i framför allt svenska, men även andra ämnen för att du ska kunna gå vidare till gymnasieskola eller annan utbildning. Utbildningen utformas individuellt efter dina behov.

Vårterminen 2024
10 januari - 14 juni

Lovtider HT23 - VT24


Lov eller skolfri dag

Datum

Skolfri dag

4 oktober 2023

Skolfri dag

27 oktober 2023 (även förskola och fritidshem stängt)

Höstlov

30 oktober-3 november 2023

Skolfri dag

30 november 2023 (även förskola och fritidshem stängt)

Jullov

21 december 2023-9 januari 2024 ( 8 januari är skola,förskola

och fritidshem stängt, den 9 januari är skolfri dag)

Sportlov

19 februari-23 februari 2024

Skolfri dag

5 mars 2024 (även förskola och fritidshem stängt)

Påsklov

25 mars-28 mars 2024

Lovdag

9-10 maj 2024

Lovdag

6 juni 2024


Sista skoldag för läsåret 23/24 är 14 juni

Läsårstider för elever i gymnasieskolan/IM 2024/2025 , 78.5 kB.


Återantagning

10 § En elev som har slutat i gymnasieskolan innan eleven har slutfört utbildningen och som vill fortsätta på det program där eleven gick tidigare, får i mån av plats antas på nytt, om eleven uppfyller behörighetskraven för den önskade studievägen.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast ändrad • 2024-05-20

Kontakt