Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorp och Klippans kommuner är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark. Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Introduktionsprogrammen - IM

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet till att bli behöriga till ett nationellt program eller annan utbildning.

Aktuellt på IM


Receptionen
08:00 - 15:00
Mail: receptionvux@astorp.se
Telefon: 042-64358


Du som är obehörig till ett nationellt gymnasieprogram kan studera på IM till och med vårterminen det år som du fyller 20 år. På IM studerar du antingen för att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram eller för att förbereda dig för arbetsmarknaden.

Ansök till IM

Du ansöker till IM under samma period på vårterminen som ansökan till gymnasiet är öppen. Du söker via Skanegy.se tillsammans med din studie- och yrkesvägledare på skolan. Om du inte har studerat i svensk grundskola ansöker du tillsammans med en studievägledare på Vuxenutbildningscentrum.

En studieplanering görs tillsammans med studievägledaren. Vi diskuterar din framtid och vilka kurser du ska läsa på IM. Vid kursstart får du en mentor och placeras i en undervisningsgrupp utifrån dina förutsättningar och individuella plan.

Vilka introduktionsprogram finns i Åstorp?

IM finns på Vuxenutbildningscentrum i Åstorp. Vi erbjuder två olika utbildningar.

Individuellt program förbereder eleven till yrkesintroduktion, nationellt yrkesprogram, annan utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildningen är till för dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram och anpassas individuellt för dina enskilda behov.

Språkintroduktion är till för dig som är ny i Sverige. Du får utbildning i framför allt svenska, men även andra ämnen för att du ska kunna gå vidare till gymnasieskola eller annan utbildning. Utbildningen utformas individuellt efter dina behov.

Vårtermin - 23

10 jan - 16 juni


Lovtider vårtermin 2023


Lov eller skolfri dag

Datum

Sportlov

20 februari - 24 februari 2023

Skolfri dag

7 mars 2023 (även förskola och fritidshem stängt)

Påsklov

3 april - 10 april 2023

Skolfri dag

5 maj 2023 (även förskola och fritidshem stängt)

Skolfri dag

18 maj - 19 maj 2023

Skolfri dag

6 juni 2023
Återantagning

10 § En elev som har slutat i gymnasieskolan innan eleven har slutfört utbildningen och som vill fortsätta på det program där eleven gick tidigare, får i mån av plats antas på nytt, om eleven uppfyller behörighetskraven för den önskade studievägen.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast ändrad • 2023-02-24

Kontakt