Inackorderingsbidrag

Du kan få inackorderingsbidrag från hemkommunen om du studerar på en kommunal gymnasieskola i en annan ort och måste bo på studieorten.

Inackorderingsbidraget är en hjälp till kostnader för boende, mat och hemresor. Din hemkommun är skyldig att erbjuda inackorderingsbidrag till och med vårterminen du fyller 20 år.

Kriterier för att få inackorderingsbidrag

  • Eleven är folkbokförd i Åstorps kommun
  • Eleven går i en kommunal gymnasieskola eller komvux.
  • Eleven är mottagen enligt skollagen 16 kap 44§ och är under 20 år.
  • Restiden mellan bostaden och skolan uppgår till minst tre timmar per dag eller att resvägen uppgår till minst 50 kilometer enkel resa.
  • Eleven har inte beviljats busskort.

Inackorderingsbidrag när du går på en fristående skola

Går du i en fristående skola, en riksinternatskola eller en folkhögskola ska du vända dig till CSN med din ansökan om inackorderingsbidrag.

Hur mycket får du i Inackorderingsbidrag?

Följande belopp basbelopp gäller för läsåret 2020/2021
47 300 kr och utgår med lägst 1/30 för varje hel månad eleven är inackorderad.
(Skollagen 15 kap 32 §§ )

Reseavstånd hem - skola

Belopp

50-200 km

1577 kr/mån

201-500 km

2080 kr/mån

501 - km

2580 kr /mån


Utbetalning

Utbetalning av beviljat inackorderingstillägg sker 9 månader per läsår, september- maj. Stödet betalas ut via det bankkonto som anges i samband med ansökan och stödet utbetalas månadsvis i efterskott

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Den som felaktigt tar emot inackorderingsbidrag är skyldig att återbetala beloppet, beslutet om inackorderingsbidrag grundar sig på de uppgifter som har lämnats i ansökan

För att undvika återkrav är det viktigt att du hör av dig till skolan och hemkommunen enligt nedan om du tex

  • avbryter studierna
  • minskar studieomfattningen från hel- till deltid
  • flyttar hem
  • ändrar folkbokföringskommun

Kontakt

Senast ändrad • 2020-09-01