Inackorderingsbidrag

Du kan få inackorderingsbidrag från hemkommunen om du studerar på en kommunal gymnasieskola i en annan ord och måste bo på studieorten.

Inackorderingsbidraget är en hjälp till kostnader för boende, mat och hemresor. Din hemkommun är skyldig att erbjuda inackorderingsbidrag till och med vårterminen du fyller 20 år.

Kriterier för att få inackorderingsbidrag

  • Eleven är folkbokförd i Åstorps kommun
  • Eleven går i en kommunal gymnasieskola eller komvux.
  • Eleven är mottagen enligt skollagen 16 kap 44§ och är under 20 år.
  • Restiden mellan bostaden och skolan uppgår till minst tre timmar per dag eller att resvägen uppgår till minst 50 kilometer enkel resa.
  • Eleven har inte beviljats busskort.

Inackorderingsbidrag när du går på en fristående skola

Går du i en fristående skola, en riksinternatskola eller en folkhögskola ska du vända dig till CSN med din ansökan om inackorderingsbidrag.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-01-21