Inackorderingsbidrag

Du kan få inackorderingsbidrag från hemkommunen om du studerar på en kommunal gymnasieskola i en annan ort och måste bo på studieorten.

Inackorderingsbidraget är en hjälp till kostnader för boende, mat och hemresor. Din hemkommun är skyldig att erbjuda inackorderingsbidrag till och med vårterminen du fyller 20 år. Inackorderingsbidrag söks på nytt varje läsår.

Kriterier för att få inackorderingsbidrag

  • Eleven är folkbokförd i Åstorps kommun
  • Eleven går i en kommunal gymnasieskola eller komvux.
  • Eleven är mottagen enligt skollagen 16 kap 44§ och är under 20 år.
  • Restiden mellan bostaden och skolan uppgår till minst tre timmar per dag eller att resvägen uppgår till minst 50 kilometer enkel resa.
  • Eleven har inte beviljats busskort.

Inackorderingsbidrag när du går på en fristående skola

Går du i en fristående skola, en riksinternatskola eller en folkhögskola ska du vända dig till CSN med din ansökan om inackorderingsbidrag.

Hur mycket får du i inackorderingsbidrag?

Nuvarande ersättningsnivåer är följande:

Reseavstånd hem - skola

Belopp

50-200 km

1910kr/mån

201-500 km

2410kr/mån

501 - km

2910 kr /mån


Utbetalning

Utbetalning av beviljat inackorderingsbidrag sker nio månader per läsår, september- maj. Stödet betalas ut månadsvis den 25:e via det bankkonto som anges i samband med ansökan.

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Den som felaktigt tar emot inackorderingsbidrag är skyldig att återbetala beloppet. Beslut om inackorderingsbidrag grundar sig på de uppgifter som har lämnats i ansökan.

För att undvika återkrav är det viktigt att du hör av dig till skolan och hemkommunen enligt nedan om du tex

  • avbryter studierna
  • minskar studieomfattningen från hel- till deltid
  • flyttar hem
  • ändrar folkbokföringskommun

Kontakt

Senast ändrad • 2024-01-10

Kontakt