Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorp och Klippans kommuner är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark. Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Busskort till gymnasieelever

Gymnasiebiljetten

Alla ungdomar skrivna i Åstorp kommun mellan 16år till 19år har rätt till ett Ungdomskort ifrån Skånetrafiken.

Detta kort skickas automatisk ut till alla det året man blir 16år. vid skolstart för Gymnasiet.

Alla unbgdomar har rätt till kortet oavsett ifall de studerar eller ej.

 

  • Kortet ska sparas och återanvändas nästa läsår.
  • Kortet ger fria resor i hela Skåne.
  • Kortet är giltigt hela året.
  • Kortet är personligt och eleven ska skriva sitt namn på kortet.
  • Om du är över 18 år kan du behöva visa legitimation.

Om du skulle bli av med ditt busskort eller om det uppstår en skada på kortet är du välkommen till receptionen på Vuxenutbildningscentrum. Det kostar 300 kr att kvittera ut ett nytt kort.

Vi tar endast emot betalning via Swish.

Om du flyttar till en annan kommun stängs din gymnasiebiljett av.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-01-09

Kontakt