Busskort till gymnasieelever

Om du är folkbokfördi Åstorps kommun och har mer än 6 kilometer till skolan är du berättigad busskort.

Kommunen ansvarar för gymnasieelevers resor till och med vårterminen det år de fyller 20 år. Du behöver inte ansöka om busskortet. Skånetrafiken skickar ut busskorten direkt till eleven.

För att få busskort från kommunen behöver du uppfylla vissa krav.

  • Du ska studera på en gymnasial utbildning på heltid.
  • Du ska ha minst 6 kilometers färdväg till skolan.
  • Du ska vara folkbokförd i Åstorps kommun.
  • Du får inte ha inackorderingsbidrag.
  • Kortet ska sparas och återanvändas nästa läsår.
  • Kortet ger fria resor i hela Skåne dygnet runt, måndag-fredag.
  • Kortet är giltigt på skollov under läsåret, inklusive jullov.
  • Kortet är personligt och eleven ska skriva sitt namn på kortet.
  • Om du är över 18 år kan du behöva visa legitimation.

Kontant resetillägg betalas om du har minst 6 kilometer till närmaste hållplats eller järnvägsstation. Utbetalningen sker terminsvis.

Om du skulle bli av med ditt busskort eller om det uppstår en skada på kortet är du välkommen till receptionen på Vuxenutbildningscentrum. Det kostar 300 kr att kvittera ut ett nytt kort.

Vi tar endast emot betalning via Swish.

Om du avbryter eller inte påbörjar dina studier spärras skolbiljetten för nästkommande månad. Detsamma gäller du om flyttar till en annan kommun.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-08-20

Kontakt