Åtgärder som inte kräver bygglov

Det finns flera åtgärder som inte kräver bygglov men som istället kräver en anmälan, exempelvis Attefallshus. Anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har meddelat startbesked.

Åtgärder som är anmälningspliktiga är till exempel:

  • Konstruktionsändringar av bärande delar av en byggnad
  • Installation av eldstad/braskamin
  • Installation eller väsentlig ändring av anordningar för vatten och avlopp
  • Ventilationssystem
  • Hissar
  • Att avsevärt förändra planlösningen

Mer information finns på Boverkets webbplats.

Anmäl åtgärder

För att se vilka handlingar du behöver bifoga med din anmälan för respektive åtgärd tryck här.

Vid anmälan ska du fylla i anmälan via e-tjänstportalen nedan.

Kontrollera före du skickar in ansökan att ritningar är:

  • skalenligt måttsatta
  • försedda med korrekt fastighetsbeteckning
  • Medgivande från grannen (om byggnationer är placerade närmare tomtgränsen än 4,5 meter)
Senast ändrad • 2023-10-19

Kontakt