Avgifter för bygglov, anmälan, förhandbesked och marklov

Du behöver betala en avgift för ansökan om bygglov, förhandsbesked, marklov och anmälningar om byggnationer som inte kräver bygglov.

Avgifter för åtgärder

Avgiften för handläggningen som byggkontoret genomför i ansökningar och anmälningar bestäms utifrån en taxa som kommunfullmäktige har beslutat om. Taxan är konstruerad enligt en beräkningsmodell som Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram.

Ett bygglov kan också innebära att extra avgifter kommer till. Ibland behövs till exempel utsättning, lägeskontroll eller utlåtande från en sakkunnig i värdefulla kulturmiljöer.

Om bygg- och miljönämnden avslår din sökta åtgärd är det beslutat att inte ta ut någon avgift för handläggningen i ärendet.

Underlag för bygglovstaxan som är beslutad av bygg- och miljönämnden finner ni här , 364 kB..

Avgift för obligatorisk kungörelse tillkommer

Utöver avgiften för din åtgärd tillkommer det alltid en avgift för kungörelse av beslutet i Bolagsverkets tidning Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) på 327 kronor.

Typ av åtgärd

Avgift, utan planavvikelse

Eldstad/ kamin/ rökkanal

1 433kr

Fasadändring liten påverkan

2 407kr

Fasadändring stor påverkan

4 813kr

Förhandsbesked

5 370kr

Hiss, ramp

3 438kr

Inreda vind

2 578kr

Nybyggnad av komplementbyggnad (30m²):

3 438kr

Nybyggnad av komplementbostadshus (30m²)

7 334kr

Nybyggnad av en- till tvåbostadshus (130m²)

23 837kr

Nybyggnad av en- till tvåbostadshus (200m²)

29 796kr

Nybyggnad av en- till tvåbostadshus (300m²)

35 755kr

Marklov

2 200kr

Skylt liten påverkan

2 578kr

Skylt stor påverkan

6 016kr

Vepa

4 584kr

Tillbyggnad av en- till tvåbostadhus (<15m²)

4 126kr

Tillbyggnad av en- till tvåbostadhus (30m²)

7 334kr

Tillbyggnad av en- till tvåbostadhus (50m²)

15 471kr

Uppförande av plank/ mur

2 200kr

Ändrad användning (areabaserat, pris baserat på 50m²)

8 923kr

Ändring av bärande konstruktion, liten ändring

1 719kr

Ändring av bärande konstruktion, stor ändring

8 022kr

 

Avgiftsbefrielse gäller vid avslag på ansökningar i byggärenden i Åstorp kommun.

Kontakt

 • Byggkontoret

  042 - 640 00

  bygg@astorp.se

  Postadress

  Storgatan 7, 265 80 Åstorp

  Telefontid till handläggare vardagar klockan 10-12. eller mejla byggkontoret på adress ovan. Övrig tid kan du få hjälp av kundtjänst med enklare frågor måndag-onsdag 8-16, torsdag 8-17 och fredag 8-15.

 • Beställ nybyggnadskarta

  magnus.olsson@astorp.se

Senast ändrad • 2024-04-30

Kontakt