Eldningsförbud i Åstorps kommun

Det råder just nu extremt stor brandrisk i skog och mark i Åstorps kommun.

Stäng meddelande

Avgifter för bygglov, anmälan, förhandbesked och marklov

Du behöver betala en avgift för ansökan om bygglov, förhandsbesked, marklov och anmälningar om byggnationer som inte kräver bygglov.

Avgiften för handläggningen som byggkontoret genomför i ansökningar och anmälningar bestäms utifrån en taxa som kommunfullmäktige har beslutat om. Taxan är konstruerad enligt en beräkningsmodell som Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram.

Vilken avgiften blir för bygglovet är beroende av flera faktorer men man kan i korthet säga att beräkningsmodellen utgår från byggnadsarean. Bygglovsavgiften för nybyggnad av enbostadhus i Åstorp var, år 2019, i medeltal cirka 21 000 kr.

Avgiftsbefrielse gäller vid avslag på ansökningar i byggärenden.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-05-04