Hur ansöker jag om bygglov?

När du söker bygglov ska du få besked på din ansökan inom tio veckor. Ansökan måste vara komplett för att tio-veckorsperioden ska gälla.

När du ansöker om bygglov ska handlingar enligt lista bifogas med din ansökan. Tänk på att det är först när vi har en komplett ansökan som vi kan börja handlägga ditt ärende.

För att ta reda på vilka handlingar som krävs inför din ansökan tryck här

Vid beställning av en nybyggnadskarta eller utdrag ur baskarta kontaktas Sweco som är kommunen upphandlade mätingenjör.

Före du skickar in ansökan kontrollera att ritningar är:

  • Skaleneligt måttsatta
  • Försedda med korrekt fastighetsbeteckning
  • Medgivande från grannen (detta krävs om byggnationer är placerade närmare tomtgränsens än 4,5 meter)
  • Två rätvinkliga mått till fastighetsgräns är markerade på en nybyggnadskarta vid nybyggnation eller i övriga fall på en situationsplan


För att få börja bygga behövs ett beviljat startbesked. Men trots att du fått ditt startbesked får du inte påbörja din byggnation fören det gått 4 veckor då ärendet publicerades i Post- och inrikes tidningar. Det publicerade datumet kommer att stå i ditt bygglovsbeslut.

Från det datum då bygglovet beviljades måste byggnadsarbetena påbörjas inom två år och avslutas inom fem år.

Senast ändrad • 2023-10-11

Kontakt