Områdesbestämmelser Nyvång

Nyvångs samhälle är riksintresse för kulturmiljövården och det innebär att kommunen ska visa riksintresset hänsyn. Detta kan påverka vid bygglovsprövningen om fastigheten ligger inom områdesbestämmelserna.

Områdesbestämmelserna för Nyvång reglerar grunddrag i markanvändningen, vilka krav gällande placering, utformning och utförande som fastighetsägarna ska rätta sig efter vid renovering, tillbyggnad och nybyggnad samt vilken bebyggelse som är så värdefull att den belagts med varsamhetsbestämmelser och skyddsbestämmelser. I kartan framgår vilka fastigheter som berörs av områdesbestämmelserna och i beskrivningen de åtgärder som kan behöva göras i samband med ansökan om bygglov.

Kontakt

 • Byggkontoret

  042 - 640 00

  bygg@astorp.se

  Postadress

  Storgatan 7, 265 80 Åstorp

  Telefontid till handläggare vardagar klockan 10-12. eller mejla byggkontoret på adress ovan. Övrig tid kan du få hjälp av kundtjänst med enklare frågor måndag-onsdag 8-16, torsdag 8-17 och fredag 8-15.

 • Beställ nybyggnadskarta

  magnus.olsson@astorp.se

Senast ändrad • 2020-06-24

Kontakt