Kemikalier i varor

Leksaker, barnkläder, mobiltelefoner, möbler. Många varor i vår närhet innehåller ämnen som man vara mer eller mindre skadliga för människor och vår miljö

En del varor kan orsaka allergier eller andra överkänslighetsreaktioner, även om det är ovanligt. Ställ därför frågor när du handlar. Som konsument har du rätt till information om en varas kemikalieinnehåll.

Vilka ämnen är farliga?

Företagens informationsplikt gäller ämnen som tagits upp på EU:s kandidatförteckning då de är ämnen som anses särskilt farliga på grund av hälso- och miljöfarliga egenskaper. Läs mer i artikel 33 i den Europeiska kemikalielagstiftningen Reach. Har du frågor i ämnet kan du kontakta Kemikalieinspektionens Reach-upplysning .

Vem har ansvaret?

Det företag som säljer varor på marknaden är ansvariga för att varorna
inte skadar människors hälsa eller miljön. Bygg- och miljönämnden
kontrollerar att företagen tar sitt ansvar.

Senast ändrad • 2024-05-17

Kontakt