Yrkesmässig hygienisk behandling, bassängbad, solarium eller undervisningsverksamhet

Om du ska starta en verksamhet med yrkesmässig hygienisk behandling, bassängbad, solarium eller undervisningsverksamhet behöver du först skicka in en ansökan till kommunen.

Ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bygg- och miljönämnden ska kunna bedöma verksamheten. Om utrymmet i blanketten inte räcker till kan ytterligare information lämnas i bilagor. Tänk på att en ofullständigt ansökan kan innebära längre handläggningstid

Avgift vid ansökan

För prövning av ansökan och/eller anmälan tas en avgift ut för nedlagd handläggningstid enligt den taxa kommunfullmäktige beslutat. Taxan justeras årligen.

  • Bassängbad 4 x timavgift
  • Solarier (tillsyn i övrigt av hälsoskydd) timavgift
  • Lokaler där yrkesmässigt hygienisk behandling erbjuds
  • Påtaglig hälsorisk (tatuerare, piercing, fotvård, silikoninjektioner) 3 x timavgift
  • Måttlig hälsorisk (öronhåltagning, akupunktur) 2 x timavgift

Skol- och fritidsverksamhet

  • Skola med mer än 400 elever - 4 x timavgift
  • Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever - 3 x timavgift
  • Skola med högst 100 elever - 2 x timavgift
  • Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter 2 x timavgift

Miljösanktionsavgift

Startar verksamheten innan anmälan gjorts till bygg- och miljönämnden utförs en miljösanktionsavgift.

Behandling av personuppgifter

För din information vill vi meddela att personuppgifterna som du lämnat vid ifyllnad av e-tjänsten kommer att behandlas i vårt datasystem för att underlätta vår kontroll och tillsyn enligt miljöbalken. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Åstorps kommun.

Senast ändrad • 2023-11-25

Kontakt