Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Busskort till gymnasieelever

Om du är folkbokförd i Åstorps kommun och har mer än 6 kilometer till skolan är du berättigad ett busskort. Kommunen ansvarar för gymnasieelevers resor fram till och med vårterminen det år de fyller 20 år.

För att få ett busskort från kommunen behöver du uppfylla vissa krav.

 

  • Du ska studera en gymnasial utbildning på heltid.
  • Du ska ha minst 6 km färdväg till skolan.
  • Du ska vara folkbokförd i Åstorps kommun.
  • Du får inte ha inackorderingsbidrag.

 

Regler för busskortet

Du behöver inte ansöka om busskortet. Skånetrafiken skickar ut korten direkt till eleverna.

 

  • Kortet ska sparas och återanvändas nästa läsår.
  • Kortet ger fria resor i hela Skåne dygnet runt, måndag-fredag.
  • Busskortet är giltigt på skollov under läsåret, inklusive jullov.
  • Kortet är personligt och eleven ska skriva sitt namn på kortet.
  • Om du är över 18 år kan du behöva visa legitimation.

 

Det finns inte längre möjlighet att ansöka om kontaktbidrag istället för busskortet.

 

Kontant resetillägg

Kontant resetillägg betalas ut om du har minst 6 km till närmaste hållplats eller järnvägsstation. Utbetalningen sker terminsvis.

Om du blir av med ditt busskort

Om du skulle bli av med ditt busskort eller om det uppstår en skada på kortet är du välkommen till receptionen på Vuxenutbildningscentrum. Det kostar 300 kr att kvittera ut ett nytt kort. Vi tar endast emot kontater och i jämna pengar.

 

Avbrott i studierna eller flytt till annan kommun

Om du avbryter eller inte påbörjar dina studier spärras skolbiljetten för nästkommande månad. Detsamma gäller du om flyttar till en annan kommun.

Senaste publiceringsdatum: 2019-09-13
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Vuxenutbildningscentrum

Ji-Tegatan 1

265 38 Åstorp

 

042-643 58

receptionvux@astorp.se