Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Introduktionsprogrammen (IM)

Vem får studera?

Du som är obehörig till ett Nationellt gymnasieprogram. Du kan studera på IM till och med vårterminen det år du fyller 20 år.


Vilka kurser erbjuds?

Svenska, svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap, no-ämnen, so-ämnen och i vissa fall modersmål. Studiehandledning erbjuds utifrån elevernas behov.


Hur görs ansökan?

Under sökperioden till gymnasiet under vårteminen ansöker du till IM på webben Skanegy.se . Du ansöker tillsammans med din studievägledare på grundskolan.

Har du inte gått i svensk grundskola ansöker du hos vår studievägledare.


Du gör en studieplanering tillsammans med vår studievägledare. Vi diskuterar din framtid och vilka kurser du ska läsa på IM. Vid kursstart får du en mentor och placeras i undervisningsgrupp utifrån dina förutsättningar och individuella plan.


Vad kan man göra efter IM?

Du kan ansöka till gymnasiet när du är behörig till ett Nationellt gymnasieprogram. Du kan även ansöka till komvux eller en folkhögskola. Vill du inte vill studera så kan du skriva in dig på Arbetsförmedligen.


Vilka introduktionsprogram finns i Åstorp?

IM finns på Vuxenutbildningscentrum i Åstorp. Vi erbjuder studier och praktik för dig som är obehörig till studier på ett nationellt gymnasieprogram. De utbildningar vi erbjuder är:


Preparandutbildning (PREP) ska ge eleven behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram. Utbildningen är anpassad för en elev som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. Den utformas för en enskild elev och ska pågå i högst ett år.


Individuellt alternativ (IMIND) förbereder elever till yrkesintroduktion, nationellt yrkesprogram, annan utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Individuellt alternativ anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov.


Språkintroduktion (IMSPR) ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska samt andra ämnen för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov.Senaste publiceringsdatum: 2016-07-14
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Vuxenutbildningscentrum

042-64358

072-1529945

receptionvux@astorp.se

 

JiTegatan 1 (kartalänk till annan webbplats)
265 38 Åstorp


www.astorp.se/vuxlänk till annan webbplats

 

Vuxenutbildningscentrum på Facebook

Katrin Olsson

Rektor

042-643 56

katrin.olsson@astorp.se


Anders Holmkvist

Biträdande rektor

042-64140

anders.holmkvist@astorp.se


Administration IM

Karl Vreman

042-643 58

karl.vreman@astorp.se


Administration Gruv/Gy/Sär

Marie Torshed

042-643 50

marie.torshed@astorp.se


Administration SFI

Marita Svenhugosdotter

042-643 53

marita.svenhugosdotter@edu.astorp.se


Administration ekonomi

Annica Lundahl Lundqvist

042-641 42

annica.lundahllundqvist@astorp.se


SYV KOMVUX

syvvux@astorp.se


SYV IM & SFI

042-64141

syvim@astorp.se


KAA

042-64352

jessica.yngvesson@edu.astorp.se
Malin Dahl

SYV

042-64141

syvim@astorp.se


Anders Adolfsson
Projektledare, praktiksamordnare
042-641 46
anders.adolfsson@astorp.se