Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet/barnen, var de ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut.

Om ni är överens kan ni skriva ett avtal.

Är ni inte överens är det för barnens bästa att börja med att delta i samarbetssamtal. Många knutar kan lösas i samtalen.

Kan ni trots samarbetssamtal inte hitta överenskommelser kan ni vända er till tingsrätten. Familjerättsenheten gör då en utredning åt tingsrätten för att fastställa vårdnads-, boende-, och umgängesfrågan. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet/barnen. Ni föräldrar kan när som helst avbryta processen i tingsrätten om ni kommer överens.

Konflikt och försoning

I Helsingborg har vi ett särskilt arbetssätt i familjerättsmål, för att hitta långsiktiga lösningar för barnets bästa.

Vid den muntliga förberedelsen i tingsrätten närvarar en familjerättssekreterare, som tillsammans med domaren arbetar för att hjälpa föräldrarna med att göra överenskommelser. Mellan förhandlingarna i tingsrätten arbetar familjerättssekreteraren för att hjälpa föräldrarna enligt det uppdrag man har kommit överens om tillsammans i domstolen.

Om föräldrarna inte har enats på det tredje sammanträdet övergår målet till en vanlig handläggning med skriftliga utredningar.

Umgängesstöd

Tingsrätten kan besluta om att ett umgängesstöd eller en kontaktperson ska vara närvarande under umgänget med den förälder som inte har vårdnaden om barnet/barnen, eller vid hämtning och lämning av barnet, under en begränsad tid på högst ett år.

Umgängesstöd genomförs i Familjepunktens regi, både om det handlar om umgänge vid umgängescentralen eller det som avser umgänge med kontaktperson.

Kontakt

 • Familjerätten

  Familjerätten i Helsingborg

  042-10 36 00

  Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10:00-12:00.
  Onsdag klockan 15:00-17:00

  Rådgivning om faderskap/föräldraskap
  Tisdagar 12:30-13:30 samt torsdagar 08:30-09:30

Senast ändrad • 2022-10-24

Kontakt