Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorp och Klippans kommuner är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark. Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Avtal vårdnad, boende och umgänge

När ni som föräldrar är överens kan ni skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge för barnet eller barnen.

När socialnämnden har godkänt ert avtal har det samma giltighet som en dom.

Föräldrar kan själva göra anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket när det inte finns tidigare dom eller avtal om vårdnaden.

Kontakt

 • Familjerätten

  Familjerätten i Helsingborg

  042-10 36 00

  Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10:00-12:00.
  Onsdag klockan 15:00-17:00

  Rådgivning om faderskap/föräldraskap
  Tisdagar 12:30-13:30 samt torsdagar 08:30-09:30

Senast ändrad • 2022-10-24

Kontakt