SES - digital hjälp för skilsmässofamiljer

SES, Samarbete efter skilsmässan, är ett digitalt interaktivt verktyg som ska hjälpa föräldrar och barn att hantera den livskris som skilsmässa eller seperation ofta innebär. Du kan använda SES inför, under och efter en seperation. För de yngsta barnen, 3-5 år finns SES Mini och för barn 6-17 år finns SES Nxt. Verktygen hjälper barn och unga att sätta ord på sina känslor och upplevelser.

Om du vill få tillgång till SES så behöver du vara folkbokförd i kommunerna Helsingborg, Båstad, Höganäs, Klippan, Svalöv, Åstorp eller Örkelljunga.

Inga personuppgifter sparas. Vi hoppas och tror att du kommer att få mycket nytta av SES.

Så fungerar tjänsten SES

SES är ett stöd för föräldrar för att göra tillvaron så bra som möjligt för barn och föräldrar i samband med skilsmässa och separation.

SES för vuxna är uppdelad i 18 olika delar/moduler. Grundmodulen på drygt 30 minuter kan kompletteras med en rad andra avsnitt som är anpassade efter olika situationer som kan uppstå vid en separation. Det finns till exempel verktyg för självreflektion, verktyg där du får kunskap och exempel på reaktioner hos barn och föräldrar vid separationer och verktyg att själv fundera över vilka val du gör i samband med en separation. Och kunskap om hur du som förälder berättar för dina barn om valen du gör.

Du kan använda SES helt anonymt närhelst på dygnet du önskar och du kan logga in hur många gånger du vill. Du får tillgång till SES direkt, utan väntetid.

Det digitala utbildningsmaterialet består av 18 digitala moduler och finns på svenska, engelska och arabiska.

SES Mini hjälper de yngsta barnen sätta ord på sina känslor

SES Mini fungerar på liknande sätt som SES för vuxna, men med barnets perspektiv. SES Mini vänder sig till de yngsta barnen så att de kan komma till tals på sina villkor och utifrån sina känslor. Barnet får hjälp med sina funderingar och samtidigt får vuxna stöd i hur de kan prata med barnet om det som kan vara svårt.

SES Mini bidar till att göra barnet delaktig och skapa bättre förutsättningar för en tryggare uppväxt och en ljusare framtid – helt i linje med barnkonventionen.

SES Nxt stöttar och vägleder barn och unga med separerade föräldrar

SES Nxt fungerar på ett liknande sätt som SES för vuxna och Mini. Det digitala verktyget riktar sig till barn och unga i åldrarna 6–8 år, 9–12 år och 13–17 år. Innehållet för de olika åldersgrupperna är anpassat efter barns språkliga och kognitiva förmåga.

Verktyget hjälper dig att förstå och hantera känslor. Det digitala stödet informerar också om den unges rättigheter och ger konkreta tips och råd kring situationer som kan uppstå i samband med separation. SES Nxt är framtaget med barn för barn.

Senast ändrad • 2023-11-24

Kontakt