Fastställande av faderskap/föräldraskap

Om ni fött ett barn och inte är gifta så måste faderskapet/föräldraskapet fastställas.

Från den 1 januari 2022 öppnades möjligheten att bekräfta sitt faderskap/föräldraskap via en enkel e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är även möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

På Skatteverkets hemsida hittar du e-tjänsten där du kan bekräfta ditt föräldraskap.

Om föräldraskapet inte fastställts inom 14 dagar efter barnets födelse så skickas ärendet vidare till Åstorps kommun. Kundtjänst i Åstorps kommun skickar då ut en kallelse för fastställande av faderskap/föräldraskap till den adress där den som fött barnet är folkbokförd på.

Par som inte är sammanboende eller är osäkra på vem som är den andra föräldern kommer att hänvisas till familjerätten i Helsingborg.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-10-24

Kontakt