Fastställande av faderskap/föräldraskap

Om ni väntar barn eller fött ett barn och inte är gifta så måste faderskapet/föräldraskapet fastställas.

Kundtjänst i Åstorps kommun fastställer faderskap/föräldraskap. För att vi ska kunna göra bekräftelsen här krävs att ni som par är:

  • Folkbokförda i Åstorps kommun
  • Varit sammanboende i minst sex månader
  • Övertygade om att barnet är erat gemensamma

Par som inte är sammanboende eller är osäkra på vem som är fadern eller föräldern ska vända sig till familjerätten i Helsingborg.

Väntar ni barn och vill fastställa ett faderskap/ föräldraskap innan barnet är fött?

Ett faderskap/föräldraskap kan fastställas innan barnet är fött. Vi bokar in tider från och med graviditetsvecka 32. Ni är välkomna att kontakta Kundtjänst för tidsbokning.

Vid besöket

Besöket som bokas i förväg sker på Medborgarkontoret och tar cirka 10 minuter. Ni behöver ha med er giltlig legitimation.

Anmälan om gemensam vårdnad

I samband med besöket har ni möjlighet att anmäla gemensam vårdnad. Vårdnad är ett rättsligt begrepp och den som är vårdnadshavare är juridiskt ansvarig för barnet. Vårdnadshavaren har rätt att bestämma i frågor som rör barnet. Fram tills dess att en sådan anmälan gjorts är modern ensam vårdnadshavare för barnet. Anmälan måste göras av båda föräldrarna vilket förutsätter att ni är överens i frågan.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-01-15