Samarbetssamtal

Ibland kan föräldrar som separerar ha svårt att komma överens om vårdnad, boende och/eller umgänge med barnen. Då kan ni ansöka om att gå på samarbetssamtal.

Syftet med samarbetssamtal är att hjälpa föräldrar att hitta lösningar kring barnen. Samtalen utgår från barnens behov av båda sina föräldrar och hur föräldrarna ska kunna samarbeta för sina barns bästa. Ett samarbetssamtal är frivilligt men det kan också vara så att ni i tingsrätten har beslutat att ha samtalet.

Det är vanligt att man behöver mellan tre och sex samtal. Samtalsledarna arbetar under sekretess och de föräldrar som går på samarbetssamtal registreras inte. Samtalen är gratis.

Hur kan ett samarbetssamtal göra nytta?

Samtalet kan hjälpa er som föräldrar att samarbeta kring barnen och att komma fram till gemensamma beslut när det gäller vårdnad, boende och umgänge.

Det är ni som föräldrar som bestämmer vad ni ska prata om. Samtalsledarnas roll är att hålla samtalen på en konstruktiv nivå och hjälpa er att ha barnet/barnen i fokus.

Ekonomiska frågor

Underhållsbidrag är ett belopp som en förälder som inte bor tillsammans med sitt barn ska bidra med till barnets försörjning.

Om det inte fungerar med underhållsbidrag kan barnet ha rätt till underhållsstöd.

Kontakt

 • Familjerätten

  Familjerätten i Helsingborg

  042-10 36 00

  Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10:00-12:00.
  Onsdag klockan 15:00-17:00

  Rådgivning om faderskap/föräldraskap
  Tisdagar 12:30-13:30 samt torsdagar 08:30-09:30

Senast ändrad • 2022-10-24

Kontakt