Bevattningsförbud i Åstorps kommun

NSVA inför bevattningsförbud i Åstorps kommun med omedelbar verkan. Orsaken är att kapaciteten i vattenverken är lägre än förbrukningen. Kommunalt dricksvatten får under bevattningsförbudet endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Stäng meddelande

Kolhuggarens förskola

Kolhuggarens förskola ligger i Nyvång, i område Väst, och har fem avdelningar som fördels i två hus, Kolhuggaren och Gruvparken.

På Kolhuggaren är barnen i åldrarna 1-3 år och på Gruvparken är barnen i åldrarna 4-5 år.

De äldsta barnen har mycket utomhuspedagogik och följer Friluftsfrämjandets koncept ”Skogsmulle i förskolan”.

Våra fokusområden läsåret 19/20 är Språkutveckling, Digitalisering och Värdegrundsarbete.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-05-04