Beställ betyg och intyg

Här kan du beställa betyg eller intyg från Vuxenutbildningscentrum.

Betyg, intyg och studieintyg beställs via mejl till receptionvux@astorp.se

Det är viktigt att du i mejlet skickar ditt för- och efternamn, hela ditt personnummer och vad du önskar beställa.

Vi skickar begärt material till din folkbokföringsadress inom tio arbetsdagar.

Slutbetyg och examensbevis

Om du vill sammanställa ett examensbevis ska du kontakta studie- och yrkesvägledare på syvvux@astorp.se minst 1 månad innan utfärdandet av din gymnasieexamen.

Högskoleförberedande gymnasieexamen

En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå kan utfärdas för den som har betyg på kurser som omfattar 2400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2250 gymnasiepoäng.

En högskoleförberedande examen ska innehålla betyg i kurserna svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6, matematik 1b eller 1c och gymnasiearbetet.

En högskoleförberedande gymnasieexamen ska även innehålla betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap samt i de flesta fall även i matematik i samma omfattning (framgår av bilaga 3 till skollagen 2010:800) som det högskoleförberedande program i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar.

Betyg på kurser i naturkunskap får ersättas med betyg på kurser i biologi, fysik och kemi. Övriga betyg som ingår i en sådan examen ska till övervägande del vara satta på andra kurser som får ingå i det högskoleförberedande program i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar.

Yrkesförberedande gymnasieexamen

En gymnasieexamen i form av en yrkesexamen kan utfärdas för den som har betyg i kurser som omfattar 2400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2250 gymnasiepoäng som innefattar betyg i kurserna svenska eller svenska som andraspråk 1, engelska 5, matematik 1a och gymnasiearbetet.

En yrkesexamen ska även innefatta betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap med sammanlagt 50 gymnasiepoäng i varje ämne, samt betyg som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan med sammanlagt högst 1 800 gymnasiepoäng.

Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng att lägga till ditt ursprungliga betygsvärde. Dessa poäng kan du få genom att läsa vissa kurser i engelska, matematik och moderna språk till en viss nivå.

Slutbetyg

Just nu befinner vi oss i en brytpunkt mellan det gamla och det nya gymnasiet. Vilket innebär att sista dagen att utfärda slutbetyg är den 2 juli 2025.

Från och med 2 juli 2025 kan endast en gymnasieexamen utfärdas. Det innebär att en omvandling från gamla till nya kurser måste göras, vilket kan medföra att vissa kurser inte går att omvandla och du kan förlora poäng. Kurser betygsatta före 2001 kan inte omvandlas och kan därmed inte ingå i en gymnasieexamen.

Kravet för innehåll i ett slutbetyg från vuxenutbildningen:

 • Kärnämnen – 600 poäng
 • Svenska A – 100 poäng
 • Svenska B – 100 poäng
 • Engelska A – 100 poäng
 • Matematik A – 100 poäng
 • Samhällskunskap A – 100 poäng
 • Naturkunskap A – 50 poäng
 • Religionskunskap A – 50 poäng
 • Övriga kurser – 1 750 poäng
  Kan vara både gamla och nya kurser
  Totalt: 2 350 poäng

Ämnena Idrott och hälsa A, estetisk verksamhet, specialidrott A och specialidrott B får inte ingå i slutbetyg från kommunal vuxenutbildning.

För att ge grundläggande högskolebehörighet måste slutbetyget innehålla minst 2 350 poäng, varav 2 250 godkända poäng. Kurserna i Svenska, Engelska och Matematik måste vara godkända.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-04-12

Kontakt