Grundläggande vuxenutbildning (GRUV)

Du som saknar godkända betyg från svensk grundskola och vill studera på gymnasium kan gå grundläggande vuxenutbildning.

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år kan du studera vid den grundläggande vuxenutbildningen.

Kurser på grundläggande nivå - hösten 2020

Kurs

Poäng

Svenska som andraspråk, delkurs 1

100

Svenska som andraspråk, delkurs 2

100

Svenska som andraspråk, delkurs 3

200

Svenska som andraspråk, delkurs 4

200

Svenska, delkurs 1

100

Svenska, delkurs 2

100

Svenska, delkurs 3

200

Svenska, delkurs 4

200

Matematik, delkurs 1

100

Matematik, delkurs 2

100

Matematik, delkurs 3

200

Matematik, delkurs 4

200

Engelska, delkurs 1

100

Engelska, delkurs 2

100

Engelska, delkurs 3

200

Engelska, delkurs 4

200

Samhällskunskap

100

Om du har ett annat modersmål än svenska behöver du ha kunskaper motsvarande SFI D-nivå för att ha förutsättningar att klara utbildningen.

Har du inte fått betyg från grundskola eller har ett betyg som är äldre än två år ska du genomgå tester innan utbildningen kan påbörjas.

Vid sjukanmälan mailar du sjukvux@edu.astorp.se

Relaterade länkar

Kontakt

Senast ändrad • 2020-10-08