Prövning inom vuxenutbildning

Du som studerar eller vill göra en prövning för att bedöma kunskaper i förhållande till kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner.

Du som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Detta gäller även dig som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet.

Elever i gymnasieskolan får dock inte genomgå prövning i en kurs eller ett gymnasiearbete, om eleven har fått minst betyget E på kursen eller gymnasiearbetet.

Prövning får göras bara hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller gymnasiearbete, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.

Med prövning i en kurs avses en bedömning av kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner.

Prövning i andra kommuner

Om du är bosatt i Sverige så har du möjlighet att göra en prövning i en kurs i alla kommuner. Prövningstiderna och prövningstillfällena kan variera mellan olika kommuner. Det är därför bäst att alltid läsa mer på kommunens hemsida och kontakta kommunen där du vill göra prövning för instruktioner. Du kan för tillfället exempelvis anmäla dig till prövning i nedanstående närliggande kommuner:

Senast ändrad • 2023-09-15

Kontakt