Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning är en egen skolform för dig som fyllt 20 år, har en medfödd eller förvärvad hjärnskada och vill komplettera en tidigare utbildning.

Komvux som anpassad utbildning är en skolform som passar dig som tidigare gått i särskolan och behöver komplettera din utbildning. Den passar också dig som har en förvärvad hjärnskada.

Komvux som anpassad utbildning ger kunskaper motsvarande det som ges i:

  • den obligatoriska grundsärskolan
  • den obligatriska träningsskolan
  • specialutformade progam på gymnasieskolan.

Studierna planeras indivuduellt och har anpassat innehåll. Eleverna kan kombinera studier och praktik. Vi erbjuder till exempel kurser i matematik, svenska, engelska och andra nationella kurser. Betyg utfärdas efter tillgång på plats.

Ansökan till komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning har kontinuerligt intag efter tillgång på plats. Din fråga om ansökan skickas via mail till syvvux@astorp.se.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-09-29

Kontakt