Kvidinge skola

Kvidinge skola är en F-6 skola med fyra fritidshem och en fritidsgård i området.

På Kvidinge skola vill vi att eleverna möts av behörig, engagerad personal, som verkar för att ge eleven bra förutsättningar att möta ett föränderligt samhälle, få en god kunskapsbas och lust till livslångt lärande. Vi ser ett nära samarbete med föräldrar/vårdnadshavare som en avgörande faktor för att lyckas i vårt arbete. Vårt uppdrag är att ta ansvar för elevernas skolgång utifrån de lagar och styrdokument som gäller för vår verksamhet.

Fritidshemmet består av fyra avdelningar. Vi arbetar för att utveckla och ta tillvara barnens kreativitet och egna val av tid.
Fritidshemmets mål är att arbeta med läsning, digitalisering och social kompetens. Vi blandar planerade aktiviteter och lekar med goda möjligheter till fri lekoch barnen erbjuds utevistelse varje dag.

Sjukanmälan görs via Tieto Edu eller till skolans expedition på telefonnummer 0435-253 11.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-08-12