Kvidinge skola

Kvidinge skola är en skola för elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi har ett fritidshem som är uppdelat i tre avdelningar och det finns en fritidsgård i området. På skolan går ungefär 220 elever.

På Kvidinge skola vill vi att eleverna möts av behörig, engagerad personal, som verkar för att ge eleven bra förutsättningar att möta ett föränderligt samhälle, få en god kunskapsbas och lust till livslångt lärande. Vi ser ett nära samarbete med föräldrar/vårdnadshavare som en avgörande faktor för att lyckas i vårt arbete. Vårt uppdrag är att ta ansvar för elevernas skolgång utifrån de lagar och styrdokument som gäller för vår verksamhet.

Det finns även en särskild undervisningsgrupp för elever som behöver detta stöd. De flesta eleverna fortsätter sin skolgång i årskurs 7-9 på Björnekullaskolan i Åstorp.

Vår vision

All personal i område Öst arbetar för att våra barn/elever är väl förberedda, på ett ansvarsfullt och demokratiskt sätt, att utveckla vårt samhälle. All personal i område Öst arbetar för att våra barn/elever är väl förberedda, på ett ansvarsfullt och demokratiskt sätt, att utveckla vårt samhälle.

Våra fokusområden

  • Trygghet och studiero
  • Språk- och läskapacitet
  • Matematik


Fritidshemmet består av tre avdelningar med ca 120 inskrivna barn och åtta personal.

Fritids Blå (Förskoleklass)

Fritids Orange (Klass 1 och 2)

Fritids Grön (Klass 3-6)

Öppettider: 6:00-18:00 efter behov

Frukost serveras 7:30 i matsalen. Efter frukosten har barnen utevistelse fram till skolan börjar kl.8

Mellanmål serveras mellan kl.14:00-15:00

Telefonnummer till avdelningarna:

Blå: 0734-25 40 68

Orange: 0734-25 40 42

Grön: 0734-25 40 67

Vi utvecklar självständiga elever som är delaktiga i sin vardag och tar ansvar för sin framtid

Verksamheten ska behandla följande område:

· Språk och kommunikation

· Skapande och estetiska uttrycksformer

· Natur och samhälle

· Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Stängningsdagar under läsåret 2023/2024

Mån-tis 14-15 aug

Fre 27 okt

Tor 30 nov

Mån 8 januari

Tis 5 mars

Ons 24 april

Mån 17 juni

 

Sjukanmälan görs först och främst via appen Edlevo annars kontakta/sms respektive mentor på deras klassmobiler.

F-klass 0734-25 40 68

Klass 1 0737-07 92 95

Klass 2 0708-43 08 13

Klass 3 0734-25 40 67

Klass 3 0737-07 92 95

Klass 4 0722-52 58 03

Klass 5 0722-52 59 51

Klass 6 0722-52 57 33

Lilla gruppen 0734-25 43 23

Vid problem kontakta skolans expedition på telefonnummer 042-644 37 (7:45-11:00)

Senast ändrad • 2023-10-24

Kontakt