Kvidinge skola

Kvidinge skola är en F-6 skola med cirka 200 elever, tre fritidshem och en fritidsgård i området. Här finns även en särskild undervisningsgrupp som tillhör område öst. De flesta elever fortsätter sin skolgång årskurs 7-9 på Björnekullaskolan i Åstorp.

På Kvidinge skola vill vi att eleverna möts av behörig, engagerad personal, som verkar för att ge eleven bra förutsättningar att möta ett föränderligt samhälle, få en god kunskapsbas och lust till livslångt lärande. Vi ser ett nära samarbete med föräldrar/vårdnadshavare som en avgörande faktor för att lyckas i vårt arbete. Vårt uppdrag är att ta ansvar för elevernas skolgång utifrån de lagar och styrdokument som gäller för vår verksamhet.

Fritidshemmet består av tre avdelningar med ca 120 inskrivna barn och sju personal.

Fritids Blå (Klass 1-2)

Fritids Grön (Förskoleklass)

Fritids Orange (klass 3-6)

Öppettider: 6:00-18:00 efter behov

Frukost serveras 7:30 i matsalen. Efter frukosten har barnen utevistelse fram till skolan börjar kl.8

Mellanmål serveras mellan kl.14:00-15:00

Telefonnummer till avdelningarna:

Blå: 0734-254068

Grön: 0734-254052

Orange: 0734-254067

Våra mål

Vi utvecklar självständiga elever som är delaktiga i sin vardag och tar ansvar för sin framtid

Verksamheten ska behandla följande område:

  • Språk och kommunikation
  • Skapande och estetiska uttrycksformer
  • Natur och samhälle
  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Stängningsdagar under läsåret 2021/2022

Mån 16 augusti

Fre 29 september

Mån 1 november

Fre 3 december

Tors 7 januari

Tis 8 mars

Fre 2 maj

Mån 7 juni

Sjukanmälan görs via Tieto Edu eller till skolans expedition på telefonnummer 042-644 37

Senast ändrad • 2022-09-23

Kontakt