Tingdalsskolan/Björnås

Tingdalsskolan/Björnås är en grundskola med elever i årskurs F-6 belägen i östra Åstorp. Grundskolan är fördelad på två enheter. Fritidshem finns på båda enheterna.

Skolans vision är att all personal arbetar för att våra elever är väl förberedda, att på ett ansvarsfullt och demokratiskt sätt utveckla vårt samhälle. Vi erbjuder en kreativ och stimulerade lärmiljö i funktionella lokaler, där elever är delaktiga i sitt lärande, har tilltro till sin förmåga och där alla elever minst når lägsta godtagbara kunskapsresultat.

På Tingdalsskolan/Björnås finns Björnås fritidshem för elever i årskurs F-1. På Tingdalsskolan finns Tingdals fritidshem för elever i årskurs 2-6.

Under läsåret 2020/2021 kommer Tingdalsskolans båda fritidshem att ha stängt följande dagar:

Höstterminen: 17/8, 25/9, 26/10 samt 25/11.

Vårterminen: 7/1, 9/3, 30/4 och 21/6.
 
Har du som vårdnadshavare svårt att ordna omsorg för dina barn dessa datum, var vänlig kontakta skolan senast två veckor innan aktuellt datum.


Björnås fritidshem

Fritidshemmet öppnar 06.15 och stänger 18.00.

Mellan 07.10 och 07.40 äter eleverna frukost i matsalen. Därefter är eleverna ute på skolgården till skolan startar kl. 08.10.

Fritidshemmet nås på telefonnummer 073-4254200 eller 073-4254353.

Tingdals fritidshem

Fritidshemmet öppnar 06.15 och stänger 18.00. Eleverna äter frukost vid 07.30.

Tingdals fritidshem nås på telefonnummer 073-4254254.

Tingdals fritidsklubb

Fritidsklubben vänder sig till barn som från höstterminen börjar årskurs 4 till och med vårterminen då de slutar i årskurs 6. Fritidsklubben är en öppen verksamhet för barn som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges på ett fritidshem. Barnen är alltså inte inskrivna på fritidshemmet utan de kan tillsammans med er själva bestämma när de vill vara på fritidsklubben.

Fritidsklubben är öppen under höst- och vårtermin från skolans slut på eftermiddagen till kl. 17:00. Under höst-, sport- och påsklov är det öppet mellan kl. 13:00 och 17:00. De barn som behöver omsorg och tillsyn under jul- och sommarlovet hänvisas till lovomsorg.

För att få vara på fritidsklubben behöver man köpa ett klubbkort, vilket kostar 50 kronor per kalenderår. Det kommer att finnas möjlighet att köpa mellanmål. Vid aktiviteter utanför skolans område, som till exempel vid bad eller utflykter, kan det tillkomma en extra kostnad.

Fritidshemmet nås på telefonnummer 0734-254254.

Senast ändrad • 2022-10-05

Kontakt