Hyllinge skola

Hyllinge skola har elever i årskurs F-9. På skolan finns tre fritidshemsavdelningar och en fritidsgård.

Hyllinge skolas vision är "Tillsammans när vi goda resultat i en trygg och utvecklande miljö". Våra prioriterade mål får att uppnå visionen är:

  • Våra verksamheter når goda resultat.
  • Våra arbetssätt ger stöd och utmaningar till samtliga barn och elever.
  • Våra verksamheter har en värdegrund som synliggörs i det dagliga arbetet.

Förskoleklassen fungerar som en bro mellan förskola och skola för att utveckla en helhetssyn på barn och barns lärande. Vårt uppdrag är att utveckla en undervisning som främjar alla elevers utveckling och lärande utifrån deras olika förutsättningar och behov.

I förskoleklassen på Hyllinge skola går barnen varje dag kl. 8.30-13.30. Under en vecka får barnen ta del av samlingar, matematik, språklig medvetenhet, idrott och lek.

Tillsammans når vi goda resultat i en trygg och utvecklande miljö.

Fritidshemsverksamheten på Hyllinge skola knyter an och förstärker arbetet med läroplanens mål. Här har barn, elever, föräldrar och personal möjlighet till inflytande, delaktighet och ansvar. Verksamheten är lustfylld, varierade, stimulerande, utvecklande och lärorik.

Följande dagar under läsåret HT23/VT24 har fritidshemmet stängt för fortbildning av personal.

Måndag 14/8
Tisdag 15/8
Fredag 27/10
Torsdag 30/11

Måndag 8/1
Tisdag 5/3
Onsdag 22/5
Måndag 17/6

Önskar ni fritidshemsomsorg för ert barn under någon av dessa dagar så måste ni senast två veckor i förväg meddela detta till biträdande rektor, Fredrik Wilén (fredrik.wilen@astorp.se). Omsorg kommer att ordnas i samråd med området förskolor.

Avdelningar på fritidshemmet

Avdelning

Telefonnummer

Hyttan

0734-17 53 21

Bruket

0730-80 74 36

Storfritids 3-6

0768-85 46 90


Sjukanmälan eller annan frånvaro sker genom Edlevo som finns som en app på App Store eller Google Play. Här följer en länk till inloggning i webbversionen:

Kontakt

Senast ändrad • 2023-10-24

Kontakt