Hyllinge skola

Hyllinge skola har elever i årskurs F-9. På skolan finns tre fritidshemsavdelningar och en fritidsgård.

Hyllinge skolas vision är "Tillsammans när vi goda resultat i en trygg och utvecklande miljö". Våra prioriterade mål får att uppnå visionen är:

  • Våra verksamheter når goda resultat.
  • Våra arbetssätt ger stöd och utmaningar till samtliga barn och elever.
  • Våra verksamheter har en värdegrund som synliggörs i det dagliga arbetet.

Förskoleklassen fungerar som en bro mellan förskola och skola för att utveckla en helhetssyn på barn och barns lärande. Vårt uppdrag är att utveckla en undervisning som främjar alla elevers utveckling och lärande utifrån deras olika förutsättningar och behov.

I förskoleklassen på Hyllinge skola går barnen varje dag kl 8.30-13.30. Under en vecka får barnen ta del av samlingar, matematik, språklig medvetenhet, idrott och lek.

Tillsammans når vi goda resultat i en trygg och utvecklande miljö.

Fritidshemsverksamheten på Hyllinge skola knyter an och förstärker arbetet med läroplanens mål. Här har barn, elever, föräldrar och personal möjlighet till inflytande, delaktighet och ansvar. Verksamheten är lustfylld, varierade, stimulerande, utvecklande och lärorik.

Följande dagar under läsåret 2020/2021 har fritidshemmet stängt

25/9, 26/10, 25/11, 7/1, 9/3, 30/4 och 21/6 för fortbildning av personal.

Detta innebär att ordinarie verksamheter inte håller öppet. Om ni som vårdnadshavare inte kan ordna med omsorg på egen hand ber jag er att kontakta undertecknad senast två veckor före respektive stängningsdag och ange omsorgsbehovet för er ert/era barn.

I de fall som det finns behov av omsorg kommer skolan att samordna detta med förskolorna i skolområdet.

Skriv till fredrik.wilen@astorp.se

Avdelningar på fritidshemmet

Avdelning

Telefonnummer

Hyttans fritidshem

042-23 43 76, 0734-17 53 21

Brukets fritidshem

042-23 43 75, 0730-80 74 36

Storfritids 3-6

042-643 49, 0768-85 46 90


Sjukanmälan eller annan frånvaro görs varje dag antingen digitalt via Tieto Edu eller till telefonnummer 042-23 43 43.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast ändrad • 2021-01-21