Nyvångs skola

Nyvångs skola är en grundskola i område Väst och har elever i årskurs F-6.

I Nyvång ligger kommunens minsta skola som är belägen i härlig gruvmiljö. Här går elever från förskoleklass till årskurs 6. På skolan finns också ett fritidshem och öppen verksamhet samt fritidsgård två kvällar i veckan. Även en särskild undervisningsgrupp tillhör Nyvångs skola. De flesta eleverna fortsätter sedan sin skolgång på Hyllinge skola.

På Nyvångs skola arbetar vi aktivt med att alla barn ska känna sig trygga och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Den lilla skolan skapar möjligheter för och prioriterar detta. Under lång tid har elevernas trivsel på skolan varit mycket hög och inflytande och delaktighet står på schemat dagligen.

Både på skolan och på fritidshemmet formas kreativa och nyfikna elever. Under dagen möter de språkutvecklande arbetssätt, mycket digital teknik och mängder av möjlighet till rörelse.

Fritidsverksamheten på Nyvångs skola knyter an och förstärker arbetet med läroplanens mål. Här har barn, elever, föräldrar och personal möjlighet till inflytande, delaktighet och ansvar. Verksamheten är lustfylld, varierade, stimulerande, utvecklande och lärorik.

Öppen verksamhet

Inom fritidsverksamheten finns en öppen verksamhet för elever i årskurs 4-6. Den öppna verksamheten börjar efter skolan (tidigast klockan 14.00) och stänger klockan 18.00. För att delta behöver eleverna köpa ett gårdskort för 50 kronor/kalenderår.

På den öppna verksamheten kan eleverna äta mellanmål för 10 kronor.

Kontakt

Telefonnummer till avdelningarna:

Förskoleklassen 0734-254386 (används från 8.00-16.00, efter 16.00 gäller storfritids nummer)

Årskurs 1 0721-529953 (används från 8.00-16.00, efter 16.00 gäller storfritids nummer)

Storfritids årskurs 2-6 0721-529950

Vita villan är en resursklass för årskurs F-6 med upptagningsomtåde Nyvång och Hyllinge. Här arbetar varje elev utifrån sin individuella nivå och sina förutsättningar. Vi har ett nära samarbete med vårdnadshavarna för att nå bästa resultat. För att eleverna ska ges mölighet till att träna och känna sig trygga i olika situationer äter vi frukost tillsammans och gör utfärder.

Vi arbetar med att stärka elevernas självförtroende och hjälpa dem att känna sig trygga och säkra i alla sociala sammanhang i och utanför skolan. När peronal, elev och vårdnadshavare känner att eleven är mogen för en skola utan särskilt stöd hjälper vi till med utskolning utifrån elevens behov och förutsättningar.

All sjukanmälan ska göras via Edlevo.

Om du behöver komma i kontakt med oss gäller följande telefonnummer:

Personalrum: 042-64260

Biträdande rektor: 042-64067

Relaterade länkar

Kontakt

Senast ändrad • 2023-10-24

Kontakt