Björnekullaskolan

Björnekullaskolan är en stor skola som ligger i centrala Åstorp med cirka 475 elever. Arbetet organiseras i fem arbetslag där varje elev har tillhörighet till ett arbetslag. Den största delen av undervisningen sker i den korridor som är arbetslagets. Där har lärarna i laget även sina arbetsplatser och eleverna sina skåp.

Skolan har tillgång till tre specialpedagoger som har sin tillhörighet i både arbetslag och ämneslag. De arbetar dels med att hjälpa till på gruppnivå (i klassrummet) men kan i vissa fall även ha mindre grupper av elever för specialträning i enskilda moment.

På skolan finns också studie och yrkesvägledare (SYV), skolsköterska, socialpedagog och skolkurator. Vi har dessutom ett välfyllt bibliotek och en skolbibliotekarie.

Fritidsgården Uppe som finns till för skolans elever erbjuder aktiviteter på raster. Öppettiderna för Uppe finns här under.

För de elever som behöver skolskjuts finns de tider som gäller för de olika turerna samt läsårstider i listen till höger.

Sjukanmälan sker genom Tieto Edu som finns som en app på App Store eller Google Play. Här under finns en länk till inloggning i webbversionen. Det är också genom meddelandefunktionen i Tieto Edu som du lättast når de lärare som undervisar ditt barn.

Direkt till inloggning i webbversion - Tieto Edu App länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att vara en god läsare är en av nycklarna till en lyckad skolgång och därför är läsning något som vi tycker är viktigt på Björnekullaskolan. Varje dag läser eleverna 20 minuter tillsammans med den lärare som de har på det passet. En annan viktig framgångsfaktor är att man har en god studieteknik. Detta läsår satsar vi extra på att lära eleverna detta enligt ett tydligt koncept utifrån skolans behov. Material för hur du som vårdnadshavare kan hjälpa ditt barn med detta finns att få av elevens mentor.

De allra flesta uppgifterna som eleverna på skolan jobbar med finns upplagda av lärarna på Google Classroom. Be gärna ditt barn att visa hur detta ser ut så får du en uppfattning om vad de jobbar med för tillfället. Har du godkänt notiser från Classroom får du en sammanställning av ditt barns läxor en gång i veckan.

Varje termin bjuds elever och vårdnadshavare in till utvecklingssamtal där elevens utveckling mot kunskapsmålen och framtiden diskuteras och dokumenteras i IUP. Detta sker på eftermiddagstid. Vid mitten av höst- och vårterminerna skrivs omdömen i alla ämnen. Dessa omdömen tar du del av via Tieto Edu (webbversionen).

Beviljandet av ledighet är alltid föremål för en individuell bedömning men Björnekullaskolan är väldigt restriktiv med att bevilja ledighet och beslutet går inte att överklaga. Blankett för ledighetsansökan finns under E-tjänster på kommunens hemsida.

På Björnekullaskolan lämnar eleverna in sina mobiler vid lektionsstart och får tillbaka dem när lektionen är slut. Fokus ska ligga på lärande.

Elevskåpen är skolans egendom. I dem förvaras bara sådant som behövs i skolan. Skolan har rätt att öppna skåpen.

Ordningsregler upprättas varje år i samråd mellan elevråd och rektor. Våra ordningsregler finner du som ett dokument på denna hemsida.

För att komma in på skolan behöver eleverna en låsbricka. Denna får man vid skolstart tillsammans med en skåpnyckel. Blir man av med någon av dessa kan man få en ny mot en mindre ersättning.

Samtliga elever i årskurs 8 har under vårterminen 2021 PRAO veckorna 11 och 12. Skolan kommer att erbjuda platser men det går givetvis bra att ordna en plats själv. I årskurs 9 är det dags för gymnasieval. SYV erbjuder vägledande samtal för att underlätta detta val.

Varje år ska du som vårdnadshavare lämna in uppgifter om ditt barn. Detta för att skolan ska ha aktuella uppgifter samt för att kunna erbjuda den hälsovård, specialkost och modersmålsundervisning eleven har rätt till. Tillgång till tjänsten får du via Åstorps Kommuns hemsida.

Björnekullaskolan följer de riktlinjer som gäller för att hantera pandemin. Eleverna informeras om vikten av god handhygien, att hålla avstånd och att stanna hemma vid symptom. Större gemensamma aktiviteter såsom turneringar i idrottshallen måste av denna anledning ställas in. Uppdatera dig kring rådande riktlinjer genom kommunens hemsida.


Fritidsgårdens öppettider (endast Björnekullaskolans elever)

Dag

Tid

Måndag

09.30-14.00

Tisdag

11.45-14.00

Onsdag

09.30-14.00

Torsdag

11.45-14.00

Fredag (jämna veckor)

09.30-14.00

Fredag (ojämna veckor)

11.45-14.00


Senast ändrad • 2020-09-16