Björnekullaskolan

Björnekullaskolan är en stor skola som ligger i centrala Åstorp. Här går cirka 500 elever i årskurs 7-9.

Arbetet på skolan organiseras i fem arbetslag där varje elev har tillhörighet till ett arbetslag.

Skolan har tillgång till en specialpedagog och två speciallärare. De arbetar dels med att hjälpa till på gruppnivå, men kan i vissa fall även ha mindre grupper av elever för specialträning i enskilda moment. På skolan finns också studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, socialpedagog och skolkurator. Vi har dessutom ett välfyllt bibliotek och en skolbibliotekarie.

Fritidsgården Uppe som finns till för skolans elever erbjuder aktiviteter på raster, men också på kvällstid. Skolan erbjuder läxhjälp måndag-onsdageftermiddag i biblioteket.

Sjukanmälan sker genom Edlevo, som finns som en app på App Store eller Google Play. Här under finns en länk till inloggning i webbversionen. Det är också genom Edlevo skolans personal kommunicerar med vårdnadshavare, och där når du lättast de lärare som undervisar ditt barn.

Att vara en god läsare är en av nycklarna till en lyckad skolgång och därför är läsning något som vi tycker är viktigt på Björnekullaskolan. Varje morgon läser eleverna 20 minuter tillsammans med den lärare som de har på det passet. En annan viktig framgångsfaktor är att man har en god studieteknik. Därför satsar vi på Björnekullaskolan extra på att lära eleverna detta enligt ett tydligt koncept utifrån skolans behov. Material för hur du som vårdnadshavare kan hjälpa ditt barn med detta finns att få av elevens mentor.

De allra flesta uppgifterna som eleverna på skolan jobbar med finns upplagda av lärarna på Google Classroom. Be gärna ditt barn att visa hur detta ser ut så får du en uppfattning om vad de jobbar med för tillfället. Har du godkänt notiser från Classroom får du en sammanställning av ditt barns läxor en gång i veckan.

I början av varje termin bjuds elever och vårdnadshavare in till utvecklingssamtal där elevens utveckling mot kunskapsmålen och framtiden diskuteras och dokumenteras i IUP. Vid mitten av höst- och vårterminerna skrivs omdömen i alla ämnen. Dessa omdömen tar du del av via Edlevo (webbversionen).

 

Beviljandet av ledighet är alltid föremål för en individuell bedömning men Björnekullaskolan är väldigt restriktiv med att bevilja ledighet och beslutet går inte att överklaga. Blankett för ledighetsansökan finns under E-tjänster på kommunens hemsida.

På Björnekullaskolan har eleven inte med mobiltelefonen på lektionerna. Vid lektionsstart lämnar eleverna in sina mobiler, och de får tillbaka dem när lektionen är slut. Fokus ska ligga på lärande.

Elevskåpen är skolans egendom. I dem förvaras bara sådant som behövs i skolan. Skolan har rätt att öppna skåpen.

Ordningsregler upprättas varje år i samråd mellan elevråd och rektor. Våra ordningsregler finner du som ett dokument på denna hemsida.

För att komma in på skolan behöver eleverna en låsbricka. Denna får man vid skolstart tillsammans med en skåpnyckel. Blir man av med någon av dessa kan man få en ny mot en mindre ersättning.

I årskurs 8 får eleverna komma ut på PRAO. SYV informerar om veckor och tillvägagångssätt. Eleverna kommer även att besöka en gymnasiemässa för att bekanta sig med gymnasieskolans olika program och därmed förberedas för det kommande gymnasievalet i årskurs 9.

I årskurs 9 är det dags för gymnasieval. SYV erbjuder vägledande samtal för att underlätta detta val. Eleverna kommer även få ta del av olika aktiviteter som kan underlätta och vara ett stöd i gymnasievalet.

Fritidsgårdens öppettider (endast Björnekullaskolans elever)

Dag

Tid

Måndag

09.45-14.00

Tisdag

09.45-14.00

Onsdag

09.45-14.00

Torsdag

09.45-14.00

Fredag

09.45-13.00


Senast ändrad • 2023-10-24

Kontakt