Björnekullaskolan

Björnekullaskolan ligger i centrala Åstorp och är en grundskola med elever i årskurs 7-9.

Björnekullaskolan erbjuder varierande och utvecklande undervisningsmetoder vilka stimulerar elevernas lust att lära och bibehåller deras nyfikenhet. Detta sammanfattas i skolans vision " Kul med kunskap och känsla ger kvalitet".

Läsåret 2020-2021

Läsåret börjar torsdagen den 20 augusti och tider för dagen är 08.10-12.50. Klasserna samlas i sina hemklassrum.

Lunch serveras och bussar går enligt ordinarie tur på morgon och går hem efter lunch.

Individuell utvecklingsplan

Alla elever har en IUP (individuell utvecklingsplan). Denna bygger på ett gemensamt sätt att utvärdera elevernas arbetsinsats och måluppfyllelse. IUPn upprättas vid utvecklingssamtalet i samråd med vårdnadshavare och elev.

Vid behov upprättas också ett åtgärdsprogram i vilket det tydligt framgår vilka åtgärder skolan, vårdnadshavare och elev skall vidta. IUPn och eventuella åtgärdsprogram följs upp kontinuerligt med olika tidsintervall beroende på behov och åtgärd.

På Björnekullaskolans skolbibliotek kan du låna härliga, spännande och kanske kusliga böcker.

Sjukanmälan för elever på Björnekullaskolan görs till telefonnummer 042-64 157.

Björnekullaskolans elever är välkomna till Sporthallens fritidsgård. Gårdens verksamhet vänder sig främst till ungdomar från årskurs 7.

Fritidsgårdens öppettider (endast Björnekullaskolans elever)

Dag

Tid

Måndag

09.30-14.00

Tisdag

11.45-14.00

Onsdag

09.30-14.00

Torsdag

11.45-14.00

Fredag (jämna veckor)

09.30-14.00

Fredag (ojämna veckor)

11.45-14.00

 

Senast ändrad • 2020-06-23