Rågenskolan

Rågenskolan i centrala Åstorp har elever i årskurs F-6. På skolan finns också skolbarnomsorg upp till 12 års ålder.

På Rågenskolan ska verksamheten bedrivas med glädje, humor, och medmänsklighet så att hela personen ska tillvaratas och trivas. Vi ska uppvisa genuint ledarskap och ett lågaffektivt bemötande med barnets utveckling i fokus.

Skolans upptagning sområde är framför allt Åstorps norra delar och centrum. Elever från Tingdalsskolan och Nyvångsskolan kommer med skolskjuts till oss för att ha slöjd och idrott.

Rågenskolans vision är: Alla ska förstå och nå sin fulla potential.

Rågenskolans fritidshem har öppet 06.10-18.00.

På Rågenskolans fritidshem går elever från hela skolan. Frukost serveras 07:30 och mellanmål 13:45-14:30. På loven erbjuds eleverna även lunch vid 11:30. Eleverna får vara på fritids under den tid vårdnadshavarna arbetar eller studerar.

Fritidshemmets hjärta är våra tre hemvister; Lillfritids, Mellanfritids och Storfritids, där all verksamhet utgår från. På Lillfritids går elever från förskoleklassen och årskurs 1. På Mellanfritids går elever i åk 2. Fritids är i klassrummen för åk 2.
På Storfritids går elever från åk 3 - 6. Fritids är i klassrummen för åk 3.

Öppning är på Lillfritids kl. 06.10 - 08.10. Stängning är på Lillfritids efter 16.00.

Kontaktuppgifter Rågenskolans fritidshem

Fritidshem

Telefonnummer

Mobilnummer

Lill-fritids

042-642 72

073-148 75 01

Storfritids Åk 2

-------------------

070-208 48 41

Storfritids Åk 3-6

042-642 73

073-148 76 53

Rågenskolan ingår i rörelsesatsning i skolan som är en nationell satsningen för ökad fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Projeket är initierad av Riksidrottsförbundet och vi på Rågenskolan har genom satsningen skapat ett utbud av olika projekt kopplat till satsningen

Vårt skol if (Rågenskolans Rörelse if) erbjuder rörelse efter skoltid för alla skolans elever, rastaktiviteter, elevstyrda rörelselektioner, brainbreaks och material för aktiva klassrum för att nämna en del.

Sjukanmälan görs antingen digitalt via Tieto Edu eller till telefonnummer 073 148 7501 (06.30-08.00).

Relaterade länkar

Kontakt

Senast ändrad • 2024-05-02

Kontakt