Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorp och Klippans kommuner är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark. Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Rågenskolan

Rågenskolan i centrala Åstorp har elever i årskurs F-6. På skolan finns också skolbarnomsorg upp till 12 års ålder.

På Rågenskolan ska verksamheten bedrivas med glädje, humor, och medmänsklighet så att hela personen ska tillvaratas och trivas. Vi ska uppvisa genuint ledarskap och ett lågaffektivt bemötande med barnets utveckling i fokus.

Skolans upptagning sområde är framför allt Åstorps norra delar och centrum. Elever från Tingdalsskolan och Nyvångsskolan kommer med skolskjuts till oss för att ha slöjd och idrott.

Rågenskolans vision är: Alla ska förstå och nå sin fulla potential.

Rågenskolans fritidshem har öppet 06.10-18.00.

På Rågenskolans fritidshem går elever från hela skolan. Frukost serveras 07:30 och mellanmål 13:45-14:30. På loven erbjuds eleverna även lunch vid 11:30. Eleverna får vara på fritids under den tid vårdnadshavarna arbetar eller studerar.

Fritidshemmets hjärta är våra tre hemvister; Lillfritids, Mellanfritids och Storfritids, där all verksamhet utgår från. På Lillfritids går elever från förskoleklassen och årskurs 1. På Mellanfritids går elever från åk 2 och på Storfritids går elever från årskurs 3-6.

Öppning är på Lillfritids kl. 06.10 - 08.10. Stängning är på Lillfritids efter 16.00.

Kontaktuppgifter Rågenskolans fritidshem

Fritidshem

Telefonnummer

Mobilnummer

Lill-fritids

042-642 72

073-148 75 01

Mellan-fritids

-------------------

070-208 48 41

Stor-fritids

042-642 73

073-148 76 53

Det lilla skolbiblioteket ligger på en balkong och rymmer inte så många elever åt gången men ger ändå möjlighet för elever att komma och låna böcker på olika nivåer i olika genre.

Rågenskolan ingår i rörelsesatsning i skolan som är en nationell satsningen för ökad fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Projeket är initierad av Riksidrottsförbundet och vi på Rågenskolan har genom satsningen skapat ett utbud av olika projekt kopplat till satsningen

Vårt skol if (Rågenskolans Rörelse if) erbjuder rörelse efter skoltid för alla skolans elever, rastaktiviteter, elevstyrda rörelselektioner, brainbreaks och material för aktiva klassrum för att nämna en del.

Sjukanmälan görs antingen digitalt via Tieto Edu eller till telefonnummer 073 148 7501 (06.30-08.00).

 

  • Skolavslutning fredag 16 juni. Skolstart torsdag 17 augusti.
  • Måndag 19 juni har både fritidshem och skola stängt
  • Måndag 14 augusti och tisdag 15 augusti har både fritidshem och skola stängt
  • Vecka 27 - 30 har RågensFritidshem stängt.
    För de som anmält behov av omsorg är det sommarfritids på Haganässkolan.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-06-05

Kontakt