Tingdalsskolan

Tingdalsskolan är en grundskola med elever i årskurs F-6 belägen i östra Åstorp.

Skolans vision är att all personal arbetar för att våra elever är väl förberedda, att på ett ansvarsfullt och demokratiskt sätt utveckla vårt samhälle. Vi erbjuder en kreativ och stimulerade lärmiljö i funktionella lokaler, där elever är delaktiga i sitt lärande, har tilltro till sin förmåga och där alla elever minst når lägsta godtagbara kunskapsresultat.

Tingdals fritidshem

På Tingdalsskolan finns två avdelningar för fritidshem.

  • Gläntan: för elever som går i årskurs F-1.
  • Skogsbrynet: för elever som går i årskurs 2-6.

Varje morgon öppnar fritids kl.6.00 på Skogsbrynet.

Barnen äter frukost i två omgångar, en grupp äter klockan 6.45 och en grupp äter klockan 7.00.

Alla barn går ut på rast/fritidsaktivitet utomhus 7.30-8.00.

Förskoleklasseleverna äter mellanmål klockan 13.30. Årskurs 1 äter mellanmål klockan 14.00 och årskurs 2-6 äter mellan klockan 14.30-15.15.

Alla elever som hämtas mellan klockan 16.30- 17.30, hämtas på Gläntan, även om de går på Skogsbrynet.

Tidigare tider hämtas eleverna på Gläntan eller Skogsbrynet.

Tingdals fritidsklubb

Fritidsklubben vänder sig till barn som från höstterminen börjar årskurs 4 till och med vårterminen då de slutar i årskurs 6. Fritidsklubben är en öppen verksamhet för barn som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges på ett fritidshem. Barnen är alltså inte inskrivna på fritidshemmet utan de kan tillsammans med er själva bestämma när de vill vara på fritidsklubben.

Fritidsklubben är öppen under höst- och vårtermin från skolans slut på eftermiddagen till kl. 17:00. Under höst-, sport- och påsklov är det öppet mellan kl. 13:00 och 17:00. De barn som behöver omsorg och tillsyn under jul- och sommarlovet hänvisas till lovomsorg.

För att få vara på fritidsklubben behöver man köpa ett klubbkort, vilket kostar 50 kronor per kalenderår. Det kommer att finnas möjlighet att köpa mellanmål. Vid aktiviteter utanför skolans område, som till exempel vid bad eller utflykter, kan det tillkomma en extra kostnad.

Fritidshemmet nås på telefonnummer 0734-254254.

På Tingdalssskolan har vi ett eget tillagningskök.

Senast ändrad • 2024-07-04

Kontakt