Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden har befogenhet att vid kriser eller extraordinära händelser överta hela eller delar av verksamhets­områden från övriga nämnder om det behövs för att samordna beslutsprocesser och hantera händelsen.

Nämndens ordförande eller vice ordförande bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Kommunfullmäktige får besluta när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

Krisledningsnämnden är tillsammans med en stab kommunens krisledningsgrupp vid en kris eller extraordinär händelse i kommunen.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-09-19

Kontakt