Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden har ansvar för beslut om bygglov och bostadsanpassningsbidrag samt tillsynen av hälsoskydd, livsmedelshygien och miljöskydd i Åstorps kommun.

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd. Arbetet styrs främst av miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen. Bygg- och miljönämnden sammanträder i regel en gång i månaden, utom i juli. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Du kan ta del av kallelser, handlingar samt protokoll till bygg- och miljönämnden på Åstorps kommuns hemsida.

Du kan ta del av samtliga nämnder, styrelser, utskott och fullmäktiges sammanträdesdagar på Åstorps kommuns hemsida.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-09-19

Kontakt