Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för stadsövergripande frågor som rör sociala frågor som till exempel socialtjänst, ekonomiskt bistånd och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Öppna sammanträden

Socialnämnden har öppna sammanträden, vilket innebär att allmänheten kan sitta med och lyssna på sammanträdet. Vid sekretessärenden får allmänheten lämna sammanträdet. För att socialnämndens ledamöter ska kunna fullföra sitt uppdrag på bästa sätt förväntas du som allmänhet att följa vissa regler:

  • Det är strikt förbjudet att fotografera eller spela in socialnämndens sammanträde utan samtycke från socialnämnden.
  • Önskar du att lämna sammanträdet innan det avslutas räcker du upp handen och väntar tills att en tjänsteman eskorterar dig ut.
  • Om du stör sammanträdet, har nämndens ordförande rätt att avvisa dig från sammanträdessalen.
  • Ömsesidig respekt gäller mellan mötets deltagare och åhörare. Båda parter ska respektera varandras intressen och åsikter.
  • Du får delta på sammanträdet, men får inte yttra dig i eller om ärenden. Ärenden som omfattas av sekretess sker alltid bakom stängda dörrar.

Du kan ta del av kallelser, handlingar samt protokoll till socialnämnden på Åstorps kommuns hemsida.

Du kan ta del av samtliga nämnder, styrelser, utskott och fullmäktiges sammanträdesdagar på Åstorps kommuns hemsida.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-09-19

Kontakt