Överförmyndarnämnden 4K

Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp har en gemensam överförmyndarnämnd. Nämndens säte finns i Perstorp.

Nämnden har till uppgift att utöva tillsynen över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de personer som själva inte kan ta hand om sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det är föräldrabalken som styr överförmyndarens verksamhet.

Protokoll

Överförmyndarnämndens protokoll förvaras på överförmyndarnämndens kansli i Perstorps kommun. Du hittar mer information om detta på Perstorps hemsida:

Intresserad av uppdrag?

Du som är intresserad av uppdraget att hjälpa en person med bristande förmåga i olika mänskliga, ekonomiska eller rättsliga angelägenheter kan ta kontakt med överförmyndarhandläggaren.

Mer information om uppdraget:

Kontakt

Senast ändrad • 2023-09-19

Kontakt