Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har det politiska ansvaret för kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Det innebär att nämnden ansvarar för bland annat frågor som bibliotek, idrottsanläggningar, badanläggningar och offentlig konst.

Öppna sammanträden

Kultur- och fritidsnämnden har öppna sammanträden, vilket innebär att allmänheten kan sitta med och lyssna på sammanträdet. För att ledamöterna ska kunna fullföra sitt uppdrag på bästa sätt förväntas du som allmänhet att följa vissa regler:

  • Det är strikt förbjudet att fotografera eller spela in nämndenssammanträde utan samtycke.
  • Önskar du att lämna sammanträdet innan det avslutas räcker du upp handen och väntar tills att en tjänsteman eskorterar dig ut.
  • Om du stör sammanträdet, har nämndens ordförande rätt att avvisa dig från sammanträdessalen.
  • Ömsesidig respekt gäller mellan mötets deltagare och åhörare. Båda parter ska respektera varandras intressen och åsikter.
  • Du får delta på sammanträdet, men får inte yttra dig i eller om ärenden. Ärenden som omfattas av sekretess sker alltid bakom stängda dörrar

Du kan ta del av kallelser, handlingar samt protokoll till kultur- och fritidsnämnden på Åstorps kommuns hemsida.

Du kan ta del av samtliga nämnder, styrelser, utskott och fullmäktiges sammanträdesdagar på Åstorps kommuns hemsida.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-09-19

Kontakt