Bildningsnämnden

Bildningsnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet vad gäller förskoleverksamhet (öppen förskola, förskola och familjedaghem), förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg (fritidshem och öppen fritidsverksamhet), anpassad grundskola inklusive träningsskola, gymnasieskola samt anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.

Öppna sammanträden

Bildningsnämnden erbjuder en möjlighet för dig som allmänhet att ställa frågor under frågestunden som är under sammanträdets första 15 minuter. Sammanträdet är därefter öppet för dig som allmänhet för att sitta och lyssna.

Regler under sammanträdet

För att bildningsnämndens ledamöter ska kunna fullföra sitt uppdrag på bästa sätt förväntas du som allmänhet att följa vissa regler.

  • Du får delta på sammanträdet, men inte yttra dig i eller om ärenden.
  • Det är förbjudet att fotografera eller spela in sammanträdet utan samtycke från bildningsnämnden
  • Ömsesidig respekt mellan mötets deltagare och åhörare. Båda parter ska respektera varandras intressen och åsikter.
  • Önskar du att lämna sammanträdet innan det avslutas räcker du upp handen och väntar tills en tjänsteman eskorterar dig ut.
  • Om du stör sammanträdet har nämndens ordförande rätt att avvisa dig från sammanträdessalen.

Du kan ta del av kallelser, handlingar samt protokoll till bildningsnämnden på Åstorps kommuns hemsida.

Du kan ta del av samtliga nämnder, styrelser, utskott och fullmäktiges sammanträdesdagar på Åstorps kommuns hemsida.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-09-19

Kontakt