Valnämnden

Valnämnden utgör lokal valmyndighet, vilket innebär att den ansvarar för planering och genomförande av valen till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige samt till Europaparlamentet. Valnämnden administrerar också folkomröstningar.

Valnämnden ansvarar för valnämndens kansli, som bistår nämnden med det praktiska genomförandet av val i Åstorps kommun.

Du kan ta del av kallelser, handlingar samt protokoll till valnämnden på Åstorps kommuns hemsida.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-09-19

Kontakt