Gemensam räddningsnämnd för Åstorp och Klippans kommuner

Åstorps kommun och Klippans kommun har en gemensam räddningsnämnd där Åstorp är värdkommun.

Räddningsnämnden är nämnd till Räddningstjänsten Söderåsen som är Klippans och Åstorps kommuners gemensamma räddningstjänst.

Du kan ta del av kallelser, handlingar samt protokoll till räddningsnämnden på Åstorps kommuns hemsida.

Du kan ta del av samtliga nämnder, styrelser, utskott och fullmäktiges sammanträdesdagar på Åstorps kommuns hemsida.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-09-19

Kontakt