Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer


                     Tingdalsskolan/ Björnås


Tingdalsskolan togs i bruk 9 jan 1989 och fick en tillbyggnad 1996. Skolan ligger på "Öster" i Åstorps kommun nära naturen på Söderåsens sluttning.

I januari 2012 utökades området med Tingdalsskolan-Björnås som ligger uppe på Björnås.


                                  Skolans vision


All personal arbetar för att våra elever är väl förberedda, att på ett ansvarsfullt och demokratiskt sätt utveckla vårt samhälle. 

Vi erbjuder en kreativ och stimulerade lärmiljö i funktionella lokaler, där elever är delaktiga i sitt lärande, har tilltro till sin förmåga och där alla elever minst når lägsta godtagbara kunskapsresultat.


Detta ska leda till att varje elev

- är nyfiken på livet och vill lära

- är ansvarstagande

- är självständig

- har en demokratisk värdegrund

- kan samarbeta

                                       Våra ledord


                                   Alla barn är allas barn

                                                Vill

                                                Vågar

                                                Kan

                                           Information

Aktuell information läggs ut konitnuerligt på edWise till skolans vårdnadshavare.


Åstorps kommun har beslutat att utöka antalet stängningsdagar för förskola och fritidshem för läsåret 2019-2020.  

Under höstterminen 2019 kommer Tingdalsskolans båda fritidshem att ha stängt följande dagar: 9/8, 2/9, 25/9 samt 27/11.

Vårterminen 2020 kommer Tingdals och Björnås fritidshem att vara stängda 8/1, 3/3, 29/5 och 15/6.


Skolan har följande lov- och skolfria dagar läsåret 2019/2020:

25/9, 28/10-1/11, 27/11, 17/2-21/2, 3/3, 26/3, 6/4 - 13/4, 1/5, 21/5-22/5 samt 29/5.


Tingdalsskolan Björnås
Senaste publiceringsdatum: 2019-12-10
Sök på hela astorp.se